Pike Trolling Cup 2024 Deltävling 3När: 20-21 Juli

Vart: Skagern


Startplats koordinater: 58.91174695648048, 14.29178637446057

Hamn: Otterberget

Ramp: Otterberget

Startavgift: 750 Sek betalas senast söndag 14/7. Efteranmälan 850 Sek.

Mejla anmälan till Piketrollingcup@gmail.com

Uppge Team namn samt kontaktperson och telefonnummer.

Betalning till Johan Bengtsson Team Fiske Online Landvetter  Swish 073-079 39 40


Tävlingstid 

Lördag: Kaptensmöte 08:00 målgång 17:00 

Söndag: Kaptensmöte 07:00 målgång 15:00

Kaptensmöte kommer att hållas båda dagarna vid båtrampen, en deltagare per team måste närvara. Mätbrädor, startkuvert samt deltagar flaggor delas ut från fredag eftermiddag fram till kaptensmöte.


Regler 

 • Pike Trolling Cup är en ren Catch & Release tävling efter gädda.  
 • All fisk måste släppas tillbaka
 • 10 längsta gäddorna totalt räknas. 
 • Minimimått 60 cm. 
 • Endast trollingfiske tillåtet. 
 • Beten får ej kastas ut utan läggs ut bakom båten. 
 • Maximalt antal spön och beten 10 st. 
 • Endast artificiella beten. 
 • Paravaner, planerboards och djupriggar får användas. Planerboards ska alltid ha väl synlig flagga. 
 • För att underlätta för fisketillsyn ska alltid deltagar flaggan som delas ut vid start synas på båten            
 • Flytväst/flytoverall ska alltid bäras när båten framförs i högre farter. 
 • Visitation av båtar kan förekomma både innan start samt ute på sjön
 • Förtäring av alkohol på sjön är inte tillåtet 
 • Landstigning inte tillåtet annat än vid nödsituation och detta måste då meddelas tävlingsledningen. 
 • Protester ska lämnas till tävlingsledningen senast 30 minuter efter målgång och kostar 300 Sek vid godkännande av protest.
 • Team som är med i tävlingen ansvarar själva för skador på båtar och annan egendom.
 • En tävlingsjury bestående av två team som utses på kaptensmöte, samt  tävlingsledningen beslutar i frågor om framskjuten start, inställd dag, diskvalifikation samt protester. 
 • Start: Sker med startbåt efter kaptensmöte 
 • Inget träningsfiske från 2024-07-12

Mätning av fisk: 

 • En bild med fisken mot mätbrädan, stjärtfenan får inte klämmas ihop.

   Inga händer eller verktyg bakom bukfenorna.

 • Gäddan läggs på höger sida med vänster sida synlig.  
 • Fiskens mun mot kanten på mätbrädan.
 • Måttskala samt märkning av mätbräda ska vara väl synligt 
 • Nummerlapp läggs synligt på fisken 
 • Påbörjad centimeter avrundas nedåt 


Rapportering av fisk:

Sker på formulär som delas ut i startkuvert och lämnas in vid målgång båda dagarna.

Lördag: Fångstrapport av dagens upp till 10 längsta gäddor lämnas in efter målgång.

Söndag: Fångstrapport av helgens totalt upp till 10 längsta gäddor samt granskning av bilder.

Målgång söndag

 • Vid målgång söndag lämnas väl rengjord mätbräda samt deltagarflagga tillbaka.

Tävlingsledning: 

Kibban (Team Fiske Online Landvetter) 070-631 40 03 

Daniel (Team Calm) 070-064 07 84 

Jonas (Team Fontana) 079-359 90 80

Fredrick (Team Hasselroth) 076-867 52 75
Deltagande sker på egen risk! 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av reglerna.