Visten

24-25 September

Start: Forshaga

Boende

Deje Vandrarhem 070-530 48 18, 

Humletorp Stugby 070-305 74 75, 

Arnäsgården 070-312 38 12 Hela gården 10K/helgen 30 bäddar

Mera information kommer

Anmälan öppnar 30 Augusti


Pike Trolling Cup 2022 Deltävling 5
När: 24-25 September
Vart: Visten, Deje
Startplats koordinater: 59°37'17.5"N 13°24'52.3"E
Hamn/Ramp: Doktorsudden
Begränsad plats vid bryggan, De som bor i båtarna har förtur
Finns gott om plats på grusplan vid rampen för parkering
Startavgift: 750 Sek betalas senast söndag 18/9. Efteranmälan 850 Sek.
Mejla anmälan till Piketrollingcup@gmail.com
Uppge Team namn samt kontaktperson och telefonnummer.
Betalning till Johan Bengtsson Team El-Ge Göteborg Swish 073-079 39 40
Tävlingstid
Lördag: Kaptensmöte 07:00 målgång 17:30
Söndag: Kaptensmöte 07:00 målgång 15:00
Kaptensmöte kommer hållas båda dagarna vid rampen, en deltagare per team måste
närvara. Mätbrädor, startkuvert samt deltagar flaggor delas ut från fredag eftermiddag
fram till kaptensmöte
Regler
• Pike Trolling Cup är en ren Catch & Release tävling efter gädda.
• All fisk måste släppas tillbaka
• 10 längsta gäddorna totalt räknas.
• Minimimått 60 cm.
• Endast trollingfiske tillåtet.
• Beten får ej kastas ut utan läggs ut bakom båten.
• Maximalt antal spön och beten 8 st.
• Endast artificiella beten.
• Paravaner, planerboards och djupriggar får användas. Planerboards ska alltid ha väl synlig
flagga.
• För att underlätta för fisketillsyn ska alltid deltagar flaggan som delas ut vid start synas på båten.
• Flytväst/flytoverall ska alltid bäras när båten framförs i högre farter.
• Visitation av båtar kan förekomma både innan start samt ute på sjön
• Förtäring av alkohol på sjön är inte tillåtet
• Landstigning inte tillåtet annat en vid nödsituation och detta måste då meddelas
tävlingsledningen.
• Protester ska lämnas till tävlingsledningen senast 30 minuter efter målgång och kostar 300 Sek
vid godkännande av protest.
• Team som är med i tävlingen ansvarar själva för skador på båtar och annan egendom.
• En tävlingsjury bestående av två team som utses på kaptensmöte, samt tävlingsledningen
beslutar i frågor om framskjuten start, inställd dag, diskvalifikation samt protester.
• Start: Sker med startbåt efter kaptensmöte
• Inget träningsfiske från 2022-09-16
Mätning av fisk:
• En bild med fisken mot mätbrädan, stjärtfenan får inte klämmas ihop.
Inga händer eller verktyg bakom bukfenorna.
• Gäddan läggs på höger sida med vänster sida synlig.
• Fiskens mun mot kanten på mätbrädan.
• Måttskala samt märkning av mätbräda ska vara väl synligt
• Nummerlapp läggs synligt på fisken
• Påbörjad centimeter avrundas nedåt
Rapportering av fisk:
Sker på formulär som delas ut i startkuvert och lämnas in vid målgång båda dagarna.
Lördag: Fångstrapport av dagens upp till 10 längsta gäddor lämnas in efter målgång.
Söndag: Fångstrapport av helgens totalt upp till 10 längsta gäddor samt granskning av bilder.
Målgång söndag
• Vid målgång söndag lämnas väl rengjord mätbräda samt deltagarflagga
tillbaka.
Tävlingsledning:
Kibban (Team El-Ge Göteborg) 070-631 40 03
Daniel (Team Calm) 070-064 07 84
Jonas (Team Fontana) 079-359 90 80
Fredrick (Team Hasselroth) 076-867 52 75
Målgång lördag
På lördagkväll har vi avstlutningsmiddag på folkeshus i Deje.
Information kommer vid anmälan
Deltagande sker på egen risk!
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av reglerna