Regler 

 • Pike Trolling cup är en ren Catch & Release tävling efter gädda.  
 • All fisk måste släppas tillbaka
 • 10 längsta gäddorna totalt räknas. 
 • Minimimått 60 cm. 
 • Endast trollingfiske tillåtet. 
 • Beten får ej kastas ut utan läggs ut bakom båten. 
 • Maximalt antal spön och beten efter regel per sjö 
 • Endast artificiella beten. 
 • Paravaner, planerboards och djupriggar får användas. Planerboards ska alltid ha väl synlig flagga. 
 • För att underlätta för fisketillsyn ska alltid deltagar flaggan som delas ut vid start synas på båten. 
 • Flytväst/flytoverall ska alltid bäras när båten framförs i högre farter. 
 • Visitation av båtar kan förekomma både innan start samt ute på sjön
 • Förtäring av alkohol på sjön är inte tillåtet 
 • Landstigning inte tillåtet annat en vid nödsituation och detta måste då meddelas tävlingsledningen. 
 • Protester ska lämnas till tävlingsledningen senast 30 minuter efter målgång och kostar 300 Sek vid godkännande av protest.
 • Team som är med i tävlingen ansvarar själva för skador på båtar och annan egendom.
 • En tävlingsjury bestående av två team som utses på kaptensmöte, samt  tävlingsledningen beslutar i frågor om framskjuten start, inställd dag, diskvalifikation samt protester. 

      •    Start: Sker med startbåt efter kaptensmöte